ΠΑΡΟΧΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

παροχή ηλεκτρικού ρεύματοςΕπιλογή Συντάκτη
Κοπτήρες
Κοπτήρες
Ο ανθρώπινος οργανισμός εκτελεί εκατοντάδες εργασίες για τη διατήρηση της καλής υγείας κάθε μέρα. Έτσι ώστε η ζωή να είναι καθόλου δυνατή, διασφαλίζει έναν καρδιακό ρυθμό και τους πνεύμονες που λειτουργούν. Κάθε μία από αυτές τις διαδικασίες απαιτεί ενέργεια που