ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΊΑ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΟφθαλμολογίαΕπιλογή Συντάκτη
Κοπτήρες
Κοπτήρες
Το ανθρώπινο μάτι είναι ένας πολύπλοκος, εξαιρετικά λειτουργικός μηχανισμός, η λειτουργικότητα του οποίου εξαρτάται από τη φύση και την αλληλεπίδραση των μεμονωμένων μερών του. Όπως είναι γνωστό, το μάτι, δηλαδή, το μάτι, είναι ένα