ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ ΘΡΌΜΒΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Σχηματισμός θρόμβουΕπιλογή Συντάκτη
Midbrain
Midbrain
Ένας θρόμβος είναι προϊόν πήξης του αίματος. Το σώμα θέλει να αντιδράσει σε τραυματισμούς με αυτόν τον τρόπο, που μπορεί να αναφέρεται ως προστατευτικός μηχανισμός. Ωστόσο, εάν ο σχηματισμός θρόμβου λαμβάνει χώρα σε αιμοφόρο αγγείο, υπάρχει απειλή για την υγεία