ΑΣΘΈΝΕΙΑ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ & ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Ασθένεια αποθήκευσηςΕπιλογή Συντάκτη
Κοπτήρες
Κοπτήρες
Ο όρος ασθένεια αποθήκευσης αναφέρεται σε μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζονται από εναποθέσεις διαφόρων ουσιών σε όργανα ή κύτταρα. Οι ασθένειες αποθήκευσης περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, λιπιδόζες ή αιμοσιδόσεις.