ΣΕΞ ΟΡΜΌΝΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΤΙΜΈΣ

Ορμόνες φύλουΕπιλογή Συντάκτη
Κοπτήρες
Κοπτήρες
Πολλές ορμόνες διασφαλίζουν ότι οι ζωτικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα στο ανθρώπινο σώμα. Αυτές περιλαμβάνουν τις ορμόνες του φύλου. Ενώ οι γυναίκες έχουν κυρίως οιστρογόνα και προγεστίνες, τα ανδρογόνα είναι οι σεξουαλικές ορμόνες των ανδρών. Η λειτουργία