ΔΟΚΙΜΉ ΤΣΙΜΠΉΜΑΤΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Δοκιμή τρυπήματοςΕπιλογή Συντάκτη
Κοπτήρες
Κοπτήρες
Το τεστ τσίμπημα είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη τυπική μέθοδος για τον προσδιορισμό αλλεργιών τύπου 1 (άμεση αντίδραση) όπως η γύρη ή οι τροφικές αλλεργίες. Κατά κανόνα, ένα τεστ τσίμπημα σχετίζεται με μόνο μικρούς κινδύνους και παρενέργειες