ΑΠΌΔΟΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΑποδοτικότηταΕπιλογή Συντάκτη
Κοπτήρες
Κοπτήρες
Η απόδοση είναι η δυνατότητα ενός ατόμου να εκτελεί στοχευμένες ψυχικές και σωματικές δραστηριότητες. Αυτό το δυναμικό απόδοσης εξαρτάται από ψυχολογικούς, σωματικούς και συναισθηματικούς παράγοντες.