ΓΩΝΊΑ ΘΑΛΆΜΟΥ - ΔΟΜΉ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΑΝΑΤΟΜΊΑ

Γωνία θαλάμουΕπιλογή Συντάκτη
Κοπτήρες
Κοπτήρες
Στον πρόσθιο θάλαμο κάθε ματιού βρίσκεται η γωνία όπου συναντώνται ο κερατοειδής, η ίριδα και ο θάλαμος των ματιών. Η πιο σημαντική λειτουργία αυτής της δομής είναι η ρύθμιση υγρών στο μάτι, η οποία διατηρεί την ενδοφθάλμια πίεση σε κανονικά επίπεδα. Στο