ΥΠΟΦΩΣΦΑΤΑΙΜΊΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

ΥποφωσφαταιμίαΕπιλογή Συντάκτη
Κοπτήρες
Κοπτήρες
Η υποφωσφαταιμία είναι ένδειξη έλλειψης φωσφορικών στο αίμα. Είναι πολύ σπάνιο στις βιομηχανικές χώρες και δεν εμφανίζεται ποτέ σε υγιείς ανθρώπους με ισορροπημένη διατροφή. Η υποφωσφαταιμία εμφανίζεται σχεδόν πάντα ως αποτέλεσμα πιο σοβαρή