ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΊΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

ΥπεργλυκαιμίαΕπιλογή Συντάκτη
Κοπτήρες
Κοπτήρες
Η υπεργλυκαιμία ή το υψηλό σάκχαρο στο αίμα, είναι ένα σύμπτωμα που εμφανίζεται στον διαβήτη και αναφέρεται σε υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Η υπεργλυκαιμία μπορεί να αποφευχθεί με σωστή διατροφή, φαρμακευτική αγωγή και παρακολούθηση των τιμών.