ΜΥΟΚΑΡΔΊΤΙΔΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

ΜυοκαρδίτιδαΕπιλογή Συντάκτη
Κοπτήρες
Κοπτήρες
Η φλεγμονή του καρδιακού μυός ή η μυοκαρδίτιδα, είναι μια ασθένεια της καρδιάς. Αυτή η φλεγμονή του καρδιακού μυός μπορεί να είναι χρόνια ή οξεία. Η φλεγμονή των καρδιακών μυών μπορεί να έχει σοβαρές σωματικές συνέπειες εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία