ΈΜΕΤΟΣ ΑΊΜΑΤΟΣ (ΑΙΜΆΤΩΣΗ) - ΑΙΤΊΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΚΑΙ ΒΟΉΘΕΙΑ - ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

Έμετος αίματος (αιμάτωση)Επιλογή Συντάκτη
Κοπτήρες
Κοπτήρες
Η αιματέμεση είναι ο ιατρικός όρος για τον εμετό του αίματος (εμετός αίματος), ο οποίος συνήθως οφείλεται σε αιμορραγία στην άνω γαστρεντερική οδό (γαστρεντερική οδός). Οποιαδήποτε αιμορραγία στο γαστρεντερικό σωλήνα είναι θνησιμότητα