ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΌΧΟΥ ΚΎΣΤΗΣ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης



Επιλογή Συντάκτη
Κοπτήρες
Κοπτήρες
Η δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης είναι ένας συλλογικός όρος για όλες τις λειτουργικές διαταραχές της ουροδόχου κύστης. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις διαταραχές εκκένωσης της ουροδόχου κύστης και αποθήκευσης ούρων.