ΑΝΤΙΦΡΙΝΟΛΥΤΙΚΆ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

Αντιφρινολυτικά



Επιλογή Συντάκτη
Κοπτήρες
Κοπτήρες
Στη φαρμακολογία και την ανθρώπινη ιατρική, ο όρος αντιφιμπρολυτικό χρησιμοποιείται για να συνοψίσει διάφορες δραστικές ουσίες που οδηγούν στη διάλυση της ινώδους. Ως αποτέλεσμα, τα αντιιβρινολυτικά αποτρέπουν την αιμορραγία, και γι 'αυτό ονομάζονται επίσης